PROJECTE GALP

Edició 2023

Edició 2022

Inici projecte GALP

La proposta tècnica de l’Ajuntament de Blanes és presentar-se a la convocatòria d’ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya. 

Mitjançant un projecte que promogui i generi la reactivació econòmica i que, alhora, estigui vinculat a la marca “Blanes arran de Mar”, definint i desenvolupant un conjunt d’accions complementàries i alineades entre si que potenciïn i reforcin:

  • el posicionament de marca del municipi
  • la singularitat del territori (la tradició pesquera de la ciutat)
  • el sentit de pertinença de la població.

Més informació aquí

PRESENTACIÓ GALP

document pdf descarregable

PROMOCIÓ CONSUM DE PEIX

document pdf descarregable

logo-galp