OFERTA FORMATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BLANES

Des de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes oferim anualment accions formatives 100% subvencionades per millorar el perfil professional de les persones que cerquen feina o que volen fer una millora d’ocupació. L’Ajuntament de Blanes està homologat pel SOC com a centre de formació ocupacional per impartir cursos del catàleg del SOC i de certificats de professionalitat.

Què són els certificats de professionalitat?

Els certificats de professionalitat són certificats oficials vàlids a tot el territori espanyol que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que n’obté un té els coneixements per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

TAULA DE CONTINGUTS

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Certificat de professionalitat: ADGG0408

  • Durada: 430 hores + 40 hores de pràctiques
  • Sense requisits d’accés
  • Lloc: Promoció de la Ciutat – Av. de l’Estació, 43, Blanes 17300

Activitats auxiliars de magatzem

Certificat de professionalitat COML0110

  • Durada: 210 hores + 40 hores de pràctiques
  • Sense requisits d’accés
  • Lloc: Promoció de la Ciutat – Av. de l’Estació, 43, Blanes 17300

Activitats auxiliars de comerç

Certificat de professionalitat COMT0211

  • Durada: 270 hores + 40 hores de pràctiques
  • Sense requisits d’accés
  • Lloc: Promoció de la Ciutat – Av. de l’Estació, 43, Blanes 17300