PERSONES TREBALLADORES PER AL TEU NEGOCI

Busques personal per al teu negoci?

La borsa de treball és un servei gratuït que depèn de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i que té un paper d’intermediació entre les empreses que necessiten incorporar professionals i les persones que cerquen feina o volen canviar d’ocupació.

Quines empreses hi poden accedir?

Totes les empreses que vulguin publicar-hi  ofertes de feina per trobar personal. El servei és obert a empreses de tot el territori.

Què oferim?

Servei de difusió i intermediació

Posem a disposició de les empreses un canal de difusió de les seves ofertes a través d’un espai físic al Servei Local d’Ocupació, al web de Promoció de la Ciutat i xarxes social.

Totes les persones que formin part de la borsa de treball poden interessar-se per les ofertes i participar en la selecció, sempre que compleixin els requisits sol·licitats.

Un cop s’hagin rebut les inscripcions, les tècniques verificaran que la persona compleix els requisits demanats per l’empresa. Un cop valorada positivament la candidatura, s’enviarà el currículum a l’empresa per incorporar-lo al procés de selecció. Si l’empresa ho considera adient, s’hi posarà en contacte.

Servei d’intermediació i entrevista personal

El personal tècnic del Servei Local d’Ocupació s’encarregarà de la validació de les inscripcions a cada oferta de feina i farà un primer filtre per valorar que es compleixen els requisits de l’empresa.

Cal recordar que aquest servei és un valor afegit a la borsa de treball que ens permet participar de tot el procés de selecció i fidelitzar les empreses.

Com pots contactar amb nosaltres?