Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

Els objectius del programa son:

  • Oferir servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció
  • Identificar i desenvolupar les competències necessàries en el context laboral
  • Millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació
  • Facilitar la seva inserció mitjançant el coneixement de l’entorn productiu i la prospecció del mercat de treball

Les accions són sense cost per a les persones participants

Les persones interessades es poden adreçar a
l’Oficina de Treball de Blanes o bé a
Promoció de la Ciutat

Poden participar:

  • Les persones demandants d’ocupació en situació d’atur
  • Les persones treballadores en situació de precarietat laboral

Requisit per participar:

  • Estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa
  • Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).”