Mercats de Blanes

El dinamisme comercial de Blanes es reflecteix en la celebració de diversos mercats, de gestió municipal o privada, que en alguns casos han esdevingut, a més, un referent turístic del municipi.

Són de gestió municipal els següents mercats:

Mercats de fruites i verdures a l’aire lliure, de celebració diària de dilluns a dissabte.

Portal del peix, de celebració diària de dilluns a divendres.

Mercat de teixits, de celebració setmanal els dilluns al passeig de Mar i a la plaça 11 de Setembre.

Mercat mixt de la Plantera, de celebració setmanal els dissabtes a l’avinguda de Catalunya

Són de gestió privada els següents mercats:

Mercat d’abastaments

Subhasta de peix