El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment una sèrie de subvencions per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda. D’aquestes subvencions, les que afecten directament als negocis i empreses són les dues següents:

Subvenció per a la transformació digital

Beneficiaris: Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables: Web personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting digital, ecommerce (que ha de contemplar la opció de recollida al punt de venda), digitalització del punt de venda, projectes d’estratègia digital 360º

Quantia de la subvenció: Fins al 70% de les accions subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Requisits:

 • Inversió mínima de 1.000€
 • Empreses proveïdores han de ser empreses especialitzades en els serveis/productes que ofereixin.
 • Data límit del projecte: 31 de desembre de 2021
 • Disponible en llengua catalana, com a mínim.

Despeses subvencionables: Qualsevol despesa relacionades amb les accions subvencionables. En cap cas es subvencionaran màquines de gestor de cobrament en efectiu (TPV), ni solucions ofimàtiques, ni sistemes operatius, office o similars, ordinadors, tauletes, impressores de sobretaula, càmeres fotogràfiques, sessions fotogràfiques, etc. ni aquelles definides com a no subvencionables en la base 5.2.

Documentació:

 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM de l’estat inicial (sense l’aplicació de les accions a subvencionar).
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment a peu de carrer o parada de mercat.
 • Pressupost detallat de les accions a subvencionar
 • Memòria detallada de les accions a implementar

Més informació i accés a la sol·licitud d’aquesta subvenció: Aquí

 

Subvenció per a locals comercials (convocatòria encara no oberta)

Beneficiaris: Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals

Accions subvencionables:

 • Àmbit 1: Recuperació de locals buits – obertures
 • Àmbit 2: Reformes d’establiments

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables. Màxim 5.000 euros. Tramitació per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i fins al 31 de desembre de 2021 o fins l’exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent

Requisits:

 • Inversió mínima de 2.000€
 • Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous mercats municipals
 • Àmbit 2: Botigues i parades de mercats municipals amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Despeses subvencionables:

 • Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres….)
 • Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

Documentació:

 • Fotografia façana i interior establiment (previ a l’acció)
 • Pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes
 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM

Més informació i accés a la sol·licitud d’aquesta subvenció: Aquí