Blanes compta amb una flota pesquera de vaixells que surten diàriament de dilluns a divendres a feinejar a la mar. Les captures diàries de peix i marisc es venen cada tarda, a l’engròs, a la subhasta al port de Blanes. Posteriorment, el peix fresc es pot adquirir als comerços especialitzats i a alguns restaurants del municipi.

El Portal del peix situat al bell mig del centre, a la plaça dels Dies Feiners, en les noves dependències inaugurades l’any 2007. Antigament les peixateries ocupaven els arcs situats a la plaça Verge Maria, es Portal, fins que a finals de la dècada dels seixanta es construïren les peixateries municipals. Finalment aquestes van ser enderrocades per ampliar la plaça Dies Feiners i les peixateries van ocupar les noves dependències.

El nou portal acull 9 parades que venen el peix fresc de Blanes capturat per la flota de pesca local.

Horari: de dilluns a divendres: de 8:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:30 hores.

Contacte: Ajuntament de Blanes
Departament d’Enginyeria
Secció d’Activitats
Tel.: 972 379 377