El Departament d’Empresa i Treball ha obert el tràmit telemàtic per demanar el nou ajut adreçat específicament al sector de la restauració, afectat per les restriccions sanitàries decretades del 24 de desembre al 27 de gener.

Poden acollir-s’hi autònomes, autònoms i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els situats dins d’establiments col·lectius com centres comercials o mercats municipals.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de persones treballadores: 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 persones treballadores); 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 persones treballadores); i 15.000 euros per a empreses amb 50 persones treballadores o més.

El tràmit telemàtic per demanar l’ajut finalitzarà el proper dimarts, 3 de maig a les 14 hores, o fins que s’exhaureixi el pressupost.

Les sol·licituds s’han de presentar temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o Departament d’Empresa i Treball.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes