Normativa i horaris comercials 2020-11-12T12:10:37+02:00

Normativa comercial

 

Horaris comercials

Calendari 2020 d’obertura d’establiments comercials que es regeixen per l’horari general.

Calendari 2021 d’obertura d’establiments comercials que es regeixen per l’horari general.

(Horaris d’ambdós calendaris supeditats a les restriccions amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19 que siguin vigents en cada moment)