Models de currículums

No hi ha un model únic de CV.

És important adaptar el CV a l’objectiu professional i a l’oferta a la qual ens presentem.

Hi ha diferents tipopologies de CV’s:

  • Currícum cronològic
  • Currículum funcional
  • Currículum per sectors

A tots els models han d’aparèixer les competències o habilitats que et faran destacar.

ASPECTES DEL CV CRONOLÒGIC

S’organitza l’informació cronològicament.

Quan utilitzar aquest model?

És el format més conegut i acceptat per totes les empreses, fàcil de llegir i entendre.

Quan t’interessi reflectir la promoció i l’augment de responsabilitats al llarg de la teva trajectòria professional.

Quan prioritzis una visió clara i esquemàtica.

La formació acadèmica i l’experiència es presenten en ordre cronològic invers.

Quan vulguis emfatitzar les empreses per les que has treballat, així com l’augment de responsabilitats i/o estabilitat professional.

EXEMPLE CV CRONOLÒGIC

ASPECTES CV FUNCIONAL

Es dóna importància a les funcions o tasques que has desenvolupat al llarg de l’experiència laboral.

Quan utilitzar aquest model?

Si t’interessa destacar més les teves fites i resultats que la durada de l’experiència a cada empresa o l’evolució cronològica de la trajectòria professional.

Si vols tornar a incorporar-te al mercat laboral després d’un període llarg d’inactivitat.

Si busques incorporar-te a un sector o lloc de feina diferent al desenvolupat fins a aquest moment.

Quan t’interessi destacar per sobre de tot els teus Punts Forts, Habilitats, Interessos, Motivacions.

EXEMPLE CV FUNCIONAL UN SECTOR

ASPECTES CV PER SECTORS

Es divideix l’experiència per àrees o sectos professionals.

Quan utilitzar aquest model?

Si la vacant és d’un sector concret i vols que l’empresa valori la teva experiència en aquesta àrea. (És important que pugui veure aquesta experiència laboral el més amunt possible)

EXEMPLE CV PER SECTORS

EXEMPLE CV FUNCIONAL I PER SECTORS

I si no tinc experiència?

Si esteu interessats/des a queus revisem el CV, podeu enviar-ho a: clubdelafeina@blanes.cat