Arrel de les necessitats formatives detectades, des de l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes hem dissenyat aquest itinerari formatiu que posem a l’abast de totes les empreses del territori. Aquest itinerari s’ha dissenyat totalment en format online donada l’actual situació d’excepcionalitat.