QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX EL CURRÍCULUM?

El currículum és un document que conté informació personal i professional necessària i rellevant per al món laboral.

És la nostra targeta de presentació per a l’empresa. Per aquest motiu és important destacar, si teniu bons coneixements informàtics podeu provar de fer models diferents i creatius, per exemple amb el Canva trobareu moltes plantilles per fer CV de manera gratuïta.

L’objectiu del currículum és obtenir una entrevista personal.

És el primer contacte d’un candidat amb l’empresa i, en aquest sentit, el currículum es converteix en una eina publicitària de qui busca una ocupació i ha de destacar tot el positiu i valuós de la seva experiència.

ABANS DE FER EL CV…

Abans de fer el CV és important tenir clar un o més d’un objectiu professional (sector, categoria o perfil professional).

Si tens més d’un objectiu, segurament hauràs de fer més d’un model de CV.

La Clau és tenir un CV flexible i polivalent, adaptat a loferta.

Identificar qui llegirà el CV.

Cada CV és personal i diferent.

És el primer contacte d’un candidat amb l’empresa i, en aquest sentit, el currículum es converteix en una eina publicitària de qui busca una ocupació i ha de destacar tot el positiu i valuós de la seva experiència.

GUIÓ DEL CV

Al CV ha d’aparèixer (o contestar aquestes tres preguntes):

  • Qui soc? Dades personals i de contacte.
  • Què ofereixo? Formació i experiència laboral.
  • Què puc aporta a l’empresa? Les meves competències i habilitats.

CONSELLS PER A REDACTAR EL CV

Redacció esmerada. Utilitzar expressions que denotin acció.

Hem de ser concrets.

Destaquem aquells aspectes que concorden amb el lloc de feina vacant al qual optem.

Ja no es valora la carrera professional com única i constant. És important desenvolupar les nostres actituds i habilitats (competències) respecte el treball.

NO CAL INCLOURE EN EL CURRÍCULUM

No cal posar en la part superior CURRÍCULUM VITAE, al llegir ja se sap que és un currículum.

L’estat civil.

DNI/NIE (massa informació!)

Direcció completa (carrer, número, porta).

Els 15 o 30 seminaris als quals has assistit. Només aquells més significatius per a la vacant a la qual estem interessats/des.

Les teves aficions si no tenen relació amb el lloc de treball.

No cal signar-lo.

L’expedient acadèmic, excepte si el demanen explícitament a l’oferta.

Referències de terceres persones (indica la possibilitat de donar-les ).

COM HA DE SER UN CV?

BREU: Si és possible, no hauria de passar de 2 fulls, amb una lletra de mida 12 aproximadament.

Motiu: no fer-se pesat a la lectura.

CLAR: Utilitzar frases senzilles (curtes i simples).

Motiu: fer-ho més fàcil i àgil de llegir.

PERSONALITZAT: Destacar allò que faci el teu perfil més interessant per a l’oferta, pot ser l’experiència, la formació o les competències. No és necessari posar sempre primer la formació, pots endreçar la informació com consideris.

Motiu: donar directament allò que cerquen, és important que llegeixin ràpidament el que estan buscant per aquella vacant.

PULIT: Bona gramàtica i sense faltes d’ortografia, agradable a la vista (els marges justificats, la mateixa tipologia de lletra, destacar els apartats…)

Motiu: Generar una bona impressió.

POSAR FOTOGRAFIA: Fotografia ha de ser actual i formal.

Motiu: és més fàcil recordar una imatge que lletra.

LLENGUATGE POSITIU: Fer incís en les experiències professionals que han estat positives per a tu. No cal explicar els motius d’un acomiadament. Si vas començar a estudiar un curs i el vas finalitzar no és necessari posar-ho, si no vas superar el període de prova a una empresa tampoc és necessari explicar-ho…

Motiu: donar imatge positiva i evitar aspectes que a l’entrevista ens puguin perjudicar…

QUINA ESTRUCTURA HA DE TENIR EL CV?

Cada CV ha de ser diferent i adaptat a l’oferta i al perfil del professional. Els apartats que sí han d’haver-hi al CV son:

  • Dades personals i de contacte.
  • Experiència laboral.
  • Formació professional i complementària.
  • Coneixements d’interès (idiomes i coneixements informàtics).
  • Competències i habilitats.

A continuació us deixem uns exemples de com redactar cada apartat del CV per fer-ho breu i fàcil de llegir:

Si esteu interessats/des a queus revisem el CV, podeu enviar-ho a: clubdelafeina@blanes.cat