Formulari per sol·licitar informació sobre un local

Amb aquest formulari s’enviaran les teves dades al gestor del local, i serà aquest qui es posarà en contacte.

La funció de l’Ajuntament de Blanes és donar visibilitat als locals buits i connectar als emprenedors amb els propietaris i/o immobiliàries que porten la gestió del local.

Formulari per sol·licitar informació sobre un local

Informació bàsica sobre tractament de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Blanes.
Finalitat: intermediació entre persones que s’interessen per locals i els propietaris dels locals a fi i efecte d’afavorir l’ocupació i creació d’establiments comercials.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran al propietari del local, amb el consentiment de l’interessat.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se directament a la Policia Local de Blanes o de forma general a la Secretaria de l’Ajuntament de Blanes.
> Es pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.blanes.cat.