Formulari per a oferir un local en traspàs

Les dades d’aquest formulari serviran per poder començar a gestionar la publicitat del local que està disposat a traspassar.

La funció de l’Ajuntament de Blanes és donar visibilitat als locals buits i connectar als emprenedors amb els propietaris i/o immobiliàries.

Aquest servei no tindrà cost per cap de les dues parts, essent els pactes i acords als quals s’arribin cosa entre el propietari i la persona interessada en el traspàs.

Formulari per a oferir un negoci en traspàs

Informació bàsica sobre tractament de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Blanes – Policia Local.
Finalitat: portar un registre de persones propietàries d’un negoci en traspàs interessades en fer publicitat del traspàs del seu negoci i intermediació entre persones interessades en el negoci i els propietaris del negoci.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se directament a la Policia Local de Blanes o de forma general a la Secretaria de l’Ajuntament de Blanes.
> Es pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.blanes.cat.