C/Primer de Maig, 18
Tel. 972 350 080 / 972 348 140
e-mail: coopblanes@terra.es

Esplanada del Port, s/n
Tel. 972 330 124
Fax: 972 334 004
e-mail: cof_blanes@telefonica.net