Es traspassa un negoci de vending als Pins de Blanes per 23.000€

Es traspasa negoci de vending en ple funcionament, situat al barri dels Pins de Blanes i amb 8 anys d’antiguitat. Contacte Francesc Pizarro – 686332323 – sotamallor@gmail.com

Motiu del traspàs: Falta de temps de l’empresari, perquè té una altra ocupació i perquè vol dedicar més temps a la seva família.

Preu del traspàs: 23.000€ (valor de les màquines de vending i de l’inventari i de la formació inicial i acompanyament els primers mesos).

Lloguer de local: Al mes de juny es paga tot l’any (els següents 12 mesos) per avançat. El juny del 2021 tindrà un cost de 5.300€ anuals, el juny del 2022 tindrà un cost de 6.500€ anuals i el juny del 2023 tindrà un cost de 7.000€ anuals.

Aforament del local: És un negoci consistent en 7 màquines de vending que venen productes diversos. No hi ha aforament com a tal.

Quines instalacions té el local? El local està equipat amb 7 màquines de vending a través de les quals es venen diversos productos. Disposa d’un local interior gran que havia estat habilitat com a mini-market i que ara només es fa servir com a magatzem del gènere per a les màquines de vending, però es podria tornar a usar com a mini-market. L’únic inconvenient és que cal pujar 3 graons per accedir-hi.

Subministrament d’aigua: Està inclòs en el preu del lloguer anual.

Subministrament de llum: És mensual i variable, pot anar dels 80€ als 150€

Escombraries comercials: Cal pagar una taxa de 185€ a l’any aprox.

Facturació anual: el 2020 44.500€ anuals i el 2019 64.000€ anuals (la mitjana de beneficis nets mensuals és d’uns 1.750€ un cop pagades totes les despeses).

Inclou màquines i eines? Quines?
A l’exterior de l’establiment:

– 1 MAQUINA GOURMET: 3.500€
– 1 MASTER: 2.500€
– 1 ESCLAVA: 2.500€
– 1 ASCENSOR V2: 1.500€
– 1 ASCENSOR V3: 2.100€
– 1 ASCENSOR V3: 2.100€
– 1 ROTULACION VIA: 750€
– ROTULACION GALERIA: 450€
– CERRAMIENTO MAQUINAS: 1100€
– BARANDAS: 300€
– ARMARIO CONTADORES: 300€
– INSTALACION ENCHUFES: 400€
– INSTALACION ILUMINACION ROTULO, GALERIA Y ALMACEN: 500€

A l’interior de l’establiment:

– SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: 300€
– CAMARA DUAL: 100€
– ALARMA: 100€
– PEQUEÑO MATERIAL: 150€
– RECAMBIOS: 500€
– 1 CONGELADOR GRANDE: 450€
– 1 CONGELADOR GRANDE: 450€
– 1 CONGELADOR MEDIANO: 450€
– 1 NEVERA: 200€
– 1 COMBI MEDIANO: 150€
– 1 COMBI PEQUEÑO: 150€
– STOCK GENERO: 2.000€

TOTAL: 23.000€