Covid-19 formació 2020-07-23T10:02:23+02:00

PLA GENERAL
FORMACIÓ ONLINE
POST COVID-19

A continuació us detallem el pla formatiu que es portarà a terme per tal de garantir la seguretat i reduir el risc de propagació de la COVID19.

Aquest Pla Formatiu dóna cobertura a TOTS els sectors professionals. Són formacions obertes, dirigides a qualsevol tipus de públic (empresaris, persones autònomes, persones treballadores i aturades). Aquestes formacions estan cofinançades per la Diputació de Girona.

La primera càpsula (Mesures de Prevenció Generals) ES RECOMANA QUE LA FACI TOTHOM, ja que és una introducció genèrica, independentment del sector d’activitat econòmica al qual pertanyi cadascú. Les altres accions formatives són més especifiques per a cada sector.

Us recomanem que feu la inscripció a la Primera Càpsula formativa de Mesures de Prevenció Generals i, a la vegada, a la que correspongui al sector d’activitat més afi al vostre perfil professional.

Dilluns, 1 de juny

Dirigit: a empreses i persones de tots els sectors.

Horari: 9:00 a 12.00 (Aplicatiu Zoom)

Inscripció: feu clic en aquest enllaç

Objectiu: Donar un coneixement general sobre el context actual.

  • Normes generals d’higiene per a treballadors, usuaris, visitants i clients.
  • Política de comunicació interna i externa
  • Determinació de rols i responsabilitats.

Dijous, 4 de juny

Dirigit: a propietaris i persones vinculades al sector (bar, cuina i menjador)

Horari: 9:00 a 12.00 (Aplicatiu Zoom)

Inscripció: feu clic en aquest enllaç

Objectiu: Formació per a conscienciar sobre la seguretat i la higiene durant el servei al client, així com les millors pràctiques de seguretat alimentària, ressaltant algunes mesures addicionals per assegurar que els consumidors disposin del subministrament d’aliments adequat i segur, tenint en compte la situació actual.

Dimarts, 2 de juny

Dirigit: a propietaris i persones vinculades al sector.

Horari: 9:00 a 12.00 (Aplicatiu Zoom)

Inscripció: feu clic en aquest enllaç

Objectiu: Formació per a conscienciar sobre la seguretat i la higiene durant l’atenció i el servei al client, així com les millors pràctiques de seguretat alimentària, ressaltant algunes mesures addicionals per assegurar que els consumidors disposin del subministrament d’aliments adequat i segur, tenint en compte la situació actual.

Divendres, 5 de juny

Dirigit: a propietaris i persones vinculades al sector (manteniment, recepció, habitacions i àrees comunes)

Horari: 9:00 a 12.00 (Aplicatiu Zoom)

Inscripció: feu clic en aquest enllaç

Objectiu: Formació per a conscienciar sobre la seguretat i la higiene durant l’atenció al client, així com les operacions correctes (bones pràctiques) de neteja i desinfecció per part del personal de manteniment, d’habitacions i d’àrees comunes.

Dimecres, 3 de juny

Dirigit: a propietaris i persones vinculades al sector.

Horari: 9:00 a 12.00 (Aplicatiu Zoom)

Inscripció: feu clic en aquest enllaç

Objectiu: Formació per a conscienciar sobre la seguretat i la higiene durant l’atenció al client en els comerços tenint en compte la situació actual.