Covid-19 empresa 2020-05-11T10:37:06+02:00

torna a menu Covid >

Informació Empresa

Preguntes i respostes de l’àmbit laboral sobre el SARS-CoV-2

Aquest enllaç porta a un document del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que es va actualitzant permanentment. Informació sobre autònoms, baixes a la seguretat social, Expedients de regulació d’ocupació, relacions laborals, Renda Garantida de Ciutadania, seguretat laboral, atur i altres àmbits

Formulari de contacte de les mesures per a empreses i professionals

Utilitzeu aquest formulari per enviar les vostres consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa).

Mesures i línies d’ajut disponibles per sectors d’activitat

Inclou informació sobre Activitats essencials i mobilitat autoritzada, autònoms, comerç i consum, construcció, etc

Marketplace empresarial COVID-19

Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?. Clica aquí si busques o ofereixes solucions tecnològiques o sanitàries contra el #coronavirus.

Mesures excepcionals adoptades per l’Agència Tributària de Catalunya

Recull informatiu de les mesures excepcionals adoptades per l’Agència Tributària de Catalunya

Nota jurídica sobre el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril

Nota jurídica sobre el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i a l’ocupació

Nota informativa sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

Nota informativa sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Cerca guiada de mesures i ajuts COVID-19 (empreses i autònoms)

Aquesta eina està orientada a empreses i persones treballadores autònomes. Genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe de les mesures, ajuts o subvencions que us poden correspondre.

Sol·licitar l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

En aquest enllaç trobareu instruccions pel procediment d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (arts. 47 i 51 ET)

Crèdits i préstecs

Inclou Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes: ICF i Avalis, Avals ICO per a les empreses i autònoms, Línia de crèdit ICO per millorar la liquiditat de les empreses turístiques, Programa Acelera PYME (Crèdits ICO), Préstecs de l’ICF per a empreses culturals i Refinançament i millora de les condicions de prestecs anteriors

Reempresa i covid-19

Reempresa posa en marca un espai amb informació d’interès sobre la crisi del coronavirus per a cedents i reemprenedors/es

Servei de consulta i assessorament personalitzat per a artesans/es

La Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya, amb la col·laboració d’Artesania Catalunya (CCAM-Generalitat de Catalunya) posa en marxa, donada la situació actual provocada per la crisis de la Covid-19, un servei de consulta i assessorament personalitzat.

Mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació

Anàlisi dels aspectes més importants des d’una perspectiva local del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries

Ajuts i prestacions per a empreses i autònoms

En aquest apartat es recullen una sèrie de mesures que afecten a empreses i autònoms. També trobareu informació en els apartats d’altres tipus de mesures (com credits i préstecs o ajornaments de tributs) i a la classificació sectorial.

Preguntes freqüents d’empreses i professionals en relació amb l’estat d’alerta pel coronavirus

Inclou consultes sobre Quines són les empreses de serveis essencials, ERTOS, obertura d’establiments, seguretat alimentària, etc

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 (12.4.2020)

Document pdf elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya el 12 d’abril de 2020.

Bases per a l’elaboració d’un pla de contingència amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial per la Covid-19

La Cecot ha elaborat una guia que pot servir com a base per a l’elaboració dels plans de contingència empresarial. Recull un conjunt de mesures pensades per ser aplicades a les pimes amb la finalitat de minimitzar la propagació de la infecció del coronavirus.

Mesures de suport per a les empreses i autònoms/es

Informació recollida aquí pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Teletreball i eines digitals per a pimes i autònoms

Programa «Acelera PYME» (digitalització i teletreball)

torna a menu Covid >