Cessió de Locals amb mesures flexibilitzadores 

En el marc del projecte singular “Blanes Arran de Mar” s’han fet diverses actuacions amb l’objectiu d’ incentivar l’obertura de locals buits i dinamitzar el comerç de Blanes.

Una d’aquestes actuacions és posar en contacte un EMPRENEDOR/A amb un PROPIETARI/A amb l’objectiu que es minimitzi l’impacte dels locals buits al municipi i a la vegada es facilitin unes mesures flexibilitzadores en el lloguer/compra del local.

L’Emprenedor que tria un local que participa en el marc del projecte Blanes Arran de Mar es pot beneficiar de la carència del lloguer o compra del local durant els primers 6 mesos d’activitat. Totes les condicions (de lloguer o compra), durant aquests mesos de carència, quedaran pactades a través d’un conveni de col·laboració signat entre propietari i emprenedor.

El Servei de Creació i Consolidació d’empreses de l’Ajuntament de Blanes avalua la viabilitat dels projectes presentats pels emprenedors per tal que compleixin els criteris d’idoneïtat.

L’EMPRENEDOR tindrà l’opció d’iniciar l’activitat sense assumir el cost del lloguer durant els primers 6 mesos o avantatges en la seva compra. Això li permet començar el negoci amb menys despeses i comprovar la viabilitat d’aquest. A la vegada es compromet a:

– Estar al dia de les despeses generades per l’ús del local.

– Mantenir el local en bones condicions de neteja i ordre.

EL PROPIETARI que entra a formar part del projecte es beneficia de diversos avantatges com ara una primera viabilitat del negoci presentat per l’emprenedor, així com embellir, a través d’un mural amb una imatge de Blanes, la persiana del seu local. A la vegada es compromet a:

– Lliurar en bon estat el local que se cedeix.

– Realitzar aquelles despeses necessàries que siguin inherents a les deficiències pròpies del local de la qual és propietari.

– Mantenir aquest conveni de cessió d’ús del local fins a la seva vigència, sempre que les condicions pactades entre les dues parts es compleixin.

Vols saber quins locals/parades estan disponibles en el marc del Conveni de Cessió ? Entra en el següent link i si t’interesses amb algun d’ells emplena el formulari.

Per qualsevol consulta o dubte et pots posar en contacte amb nosaltres al correu empresa@blanes.cat

Acció subvencionada per l’Ajuntament de Blanes i la Diputació de Girona en el marc del Projecte Singular de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.