Canvis en el procés de la renovació de la demanda d’ocupació del SOC

El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d’ocupació que les persones inscrites com a demandants d’ocupació han de realitzar de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d’emergència per la COVID-19 s’ ha fet d’ofici per part del SOC.
A partir d’aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) hauran d’efectuar la renovació personalment a través d’algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:
– A través d’Internet al web del SOC
– Telefònicament, trucant al 900 800 046
– Presencialment a l’Oficina de Treball, sempre amb cita prèvia
Més informació aquí