Normativa comercial

Horaris comercials

Calendari 2023 d’obertura d’establiments comercials que es regeixen per l’horari general.

(Horaris supeditats a les restriccions amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19 que siguin vigents en cada moment)